Åter till Mulestad huvudsida

Södergården 3


Mangårdsbyggnaden uppfördes år 1876 av Frans Melcher Pettersson. År 1887 köptes gården av Carl Fredrik Jonsson och hans hustru Anna Mathilda Lindberg. Vid Carl Jonssons död år 1917 övertogs gården av hans dotter och måg, Jenny och Karl Johansson. Under åren 1936 till 1956 arrenderades jordbruket av Karl Leonard och Rut Johansson som bodde i en del av mangårdsbyggnaden. Under åren 1956 - 1968 bodde Karin och Einar Johansson här.

Hembygdsföreningens bildarkiv

Har du mer information om det här huset, exempelvis när det byggdes, vem som har bott här eller om och när det eventuellt är ombyggt. Kontakta då christer@mulestad.se.