Åter till Mulestad huvudsida

Södergården 2

Bostadshuset var ursprungligen mangårdsbyggnad till Södergården 1. På 1930-talet användes huset som affärslokal av ägaren Karl Johansson som bodde i mangårdsbyggnaden till Södergården 3.
Från år 1938 hyrde Odensvi konsumtionsförening affären och år 1943 köpte föreningen fastigheten som då avsöndrades från Södergården 1. Huset byggdes då om och moderniserades som bostad för affärsföreståndaren. En ny affärsdel byggdes. Om- och tillbyggnaden var klar år 1947. Konsum i Mulestad fanns kvar fram till omkring1963. Affären drevs sedan vidare i privat regi fram till år 1967. Den tillbyggda affärsdelen byggdes därefter om till bostad.

Hembygdsföreningens bildarkiv

Har du mer information om det här huset, exempelvis när det byggdes, vem som har bott här eller om och när det eventuellt är ombyggt. Kontakta då christer@mulestad.se.