Åter till Mulestad huvudsida

Södergården 1

Bostadshuset är byggt på 1700-talet. Fungerade under många år i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet som extra bostad för innehavarna av Södergården 1. Under 1920-talet bedrevs Mulestad skolas skolköksundervisning i köket. Fungerade som bostad för innehavare av Södergården 1 fram till år 1956.

Hembygdsföreningens bildarkiv

Har du mer information om det här huset, exempelvis när det byggdes, vem som har bott här eller om och när det eventuellt är ombyggt. Kontakta då christer@mulestad.se.