Åter till Mulestad huvudsida

Skolan

Saxat ur Boken om Odensvi:

"Huset byggdes år 1875 och byggdes till år 1914. År 1946 moderniserades skolan och 1954 lades den ned. Hösten 1954 användes skolsalarna för sammankomster och resten av skolan till bostäder."

Hembygdsföreningens bildarkiv

Har du mer information om det här huset, exempelvis när det byggdes, vem som har bott här eller om och när det eventuellt är ombyggt. Kontakta då christer@mulestad.se.