Åter till Mulestad huvudsida

Laga skifte i Mulestad 1836-1840

Laga skifte genomfördes i Mulestad under åren 1836 – 1840. Byn Mulestad bestod av Norrgården (1 Mantal Skattefrälse) och Södergården (1 Mantal Skattefrälse). Dessutom de avgärda hemmanen Brånfall och Klåmmersten.
Förutom den stora splittringen på små åkertegar över byns hela område var ägosplittringen när det gäller de olika hemmanen mycket stor. Exempelvis ägde den som initierade laga skiftet, Nils Peter Hultgren, 1/12 Mantal i Norrgården och 3/32 Mantal i Södergården.

Norrgården
bestod av hemmanen: 1/12+ 1/6+ ¼+ ¼ + ¼ = 1 Mantal

Södergården
bestod av hemmanen 3/8+ 3/32+ 9/32+ ¼ = 1 Mantal.
Den sistnämnda fjärdedelen ägdes av innehavarna av Brånfall.

Brånfall 1/8 Mantal Afgärda

Klåmmersten 1/8 Mantal Afgärda

Förutom sammanläggningen av de olika tegarna genomfördes reglering av Kvigestad utjord som tidigare fanns insprängd i byns område. Genom sammanslagningar och även köp så skapades i Mulestad följande hemman:

Mulestad 1:2, 2:5
3/32 Mantal Södergården + 1/12 Mantal Norrgården.

Mulestad 1:3
3/8 Mantal Södergården

Mulestad 1:4
9/32 Mantal Södergården

Mulestad 2:2,
¼ Mantal Norrgården

Mulestad 2:3
¼ Mantal Norrgården.
År 1850 genomfördes en klyvning av detta hemman i två delar, 5/24 Mantal och 1/24 Mantal.

Mulestad 2:4
¼ Mantal Norrgården + 1/6 Mantal Norrgården. Totalt 5/12 Mantal

Brånfall 1:1
1/8 Mantal Avgärda + ¼ Mantal Södergården.

Klåmmersten 1:1

1/8 Mantal Avgärda