Åter till Mulestad huvudsida

Nyholm

Nyholm byggdes år 1867 som en backstuga under Mulestad av skräddaren Gustaf Johansson,f. 1839 och hustrun Sara Maria Nilsdotter, f. 1832.
De hade två söner varav den äldsta emigrerade till Amerika år 1888. De hade även två döttrar varav den äldsta, Emma Christina gifte sig med en statare, fick flera barn och bodde bl a i Saxkulla i Horn där hon år 1894 födde en son som fick namnet Karl Leonard.
Karl Leonard Johansson brukade Mulestad Södergården 3 som arrendator mellan åren 1936 och 1956.

Skräddaren Gustaf Johansson och hans hustru bodde kvar i Nyholm återstoden av sina liv. Hustrun dog år 1916 och Gustaf avled av ålderdomssvaghet år 1919.
År 1920 avstyckades tomten från Mulestad Södergården 3. Köpeskillingen var 700 kr och köpare var Emil Fredriksson.
Nyholm ägs idag av ett barnbarns barnbarn till skräddaren Gustaf Johansson.

Hembygdsföreningens bildarkiv

Har du mer information om det här huset, exempelvis när det byggdes, vem som har bott här eller om och när det eventuellt är ombyggt. Kontakta då christer@mulestad.se.