Åter till Mulestad huvudsida

Lidhem

Saxat ur Boken om Odensvi:

"Lidhem nämns i kyrklängderna från år 1855. Huset byggdes ut med en affärsdel som användes ett par decennier. Här bodde Karl Thörnell som var gårdssnickare på Kulla."

Hembygdsföreningens bildarkiv

Har du mer information om det här huset, exempelvis när det byggdes, vem som har bott här eller om och när det eventuellt är ombyggt. Kontakta då christer@mulestad.se.