Åter till Mulestad huvudsida

Lagmansjö 1

Saxat ur Boken om Odensvi:

"År 1754 flyttade mjölnare Eric Swensson från Havets kvarn till nya qvarnen. 1758 döptes den till Lagmansö eller Lagmansjö. Själva kvarnbyggnaden är nu ombyggd till bostad. Kvarnverksamheten upphörde i slutet av 1960-talet."

Hembygdsföreningens bildarkiv

Har du mer information om det här huset, exempelvis när det byggdes, vem som har bott här eller om och när det eventuellt är ombyggt. Kontakta då christer@mulestad.se.