Åter till Mulestad huvudsida

Kvarnkullen

Saxat ur Boken om Odensvi:

"Kvarnkullen byggdes som backstuga 1869. Siste brukaren Nils Magnus Jönsson var också snickare."

Hembygdsföreningens bildarkiv

Har du mer information om det här huset, exempelvis när det byggdes, vem som har bott här eller om och när det eventuellt är ombyggt. Kontakta då christer@mulestad.se.