Åter till Mulestad huvudsida

Mulestad kraftstation 1918-1933

Åren 1918 - 1933 producerades här elektrisk ström till byarna Mulestad och Boda.
Kraftverket drevs i början med vattenhjul.

Läs mer