Åter till Mulestad huvudsida

Höghult

Saxat ur Boken om Odensvi:

"Höghult var en backstuga under Boda och ligger på gränsen till Hycklinge socken. Huset nämns i kyrklängderna från år 1874. Höghult har varit i samma släkt sedan det byggdes. Söder om Höghult ligger Krokeks skäl."

Hembygdsföreningens bildarkiv

Har du mer information om det här huset, exempelvis när det byggdes, vem som har bott här eller om och när det eventuellt är ombyggt. Kontakta då christer@mulestad.se.

Untitled Document Höghult