Åter till Mulestad huvudsida

Bygget

Saxat ur Boken om Odensvi:

"Bygget flyttades från Mulestad år 1873. Ladugården byggdes till i bägge ändar. Huset var tidigare vitkalkat men kläddes in med brädfodring och målades gult cirka 1990."

Hembygdsföreningens bildarkiv

Har du mer information om det här huset, exempelvis när det byggdes, vem som har bott här eller om och när det eventuellt är ombyggt. Kontakta då christer@mulestad.se.