Åter till Mulestad huvudsida

Busktorpet

Saxat ur Boken om Odensvi:

"Busketorp nämns i kyrklängderna från år 1755 när båtsman Sven Esping bor där med sin familj. Han efterträddes av Peter Wåghals- Från cirka år 1800 var det ett dagsverkstorp. Ladugården låg där nuvarande väg finns- År 1883 slutade vägen från Oppeby vid Busketorp. Tidigare fanns också en undantagsstuga."

Hembygdsföreningens bildarkiv

Har du mer information om det här huset, exempelvis när det byggdes, vem som har bott här eller om och när det eventuellt är ombyggt. Kontakta då christer@mulestad.se.