Åter till Mulestad huvudsida

Brånefall 1

Saxat ur Boken om Odensvi:

"Brånefall nämns 1560 som kronoutjord. Namnet finns i kyrklängderna från 1639. År 1750 var det en frälsegård och år 1895 var det två gårdar med backstugan Laholm. Nuvarande hus är byggt år 1915 och restaurerat och moderniserat därefter. Ekonomibyggnaden från 1905 byggdes för två hästar och åtta nötkreatur."

Hembygdsföreningens bildarkiv

Har du mer information om det här huset, exempelvis när det byggdes, vem som har bott här eller om och när det eventuellt är ombyggt. Kontakta då christer@mulestad.se.