Åter till Mulestad huvudsida

Åsen

Saxat ur Boken om Odensvi:

"Waholm=Åsen nämns i kyrklängderna från år 1792. År 1940 byggdes uthuset. På gamla kartor kan man se att landsvägen tidigare gått bakom, nordost om huset."

Hembygdsföreningens bildarkiv

Har du mer information om det här huset, exempelvis när det byggdes, vem som har bott här eller om och när det eventuellt är ombyggt. Kontakta då christer@mulestad.se.